website divider image

Pobl wahanol, yn adrodd straeon gwahanol, mewn ffyrdd gwahanol

Rhwydwaith yw Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru i gysylltu, cefnogi ac ymgyrchu dros y rhai ohonom sydd wedi cael ein gwthio i’r cyrion neu ein hallgau gan y diwydiant newyddiaduraeth yng Nghymru

Ein cenhadaeth

Cefnogi newyddiadurwyr

Rydym yn creu amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer cysylltiad, cyd-gymorth a dysgu i’r rhai sydd wedi’u gwthio i’r cyrion neu eu hallgáu gan y diwydiant newyddiaduraeth

Trawsnewid y diwydiant

Rydym yn defnyddio ein pŵer ar y cyd i ymgyrchu dros newid systemig mewn ystafelloedd newyddion, i greu diwydiant mwy cynhwysol sy’n cynrychioli cymdeithas yn well

Newid naratifau ac ailadeiladu ymddiriedaeth

Rydym yn wynebu rhagfarn a gwahaniaethu drwy adrodd straeon sy’n adlewyrchu safbwyntiau amrywiol, yn ailadeiladu ymddiriedaeth ac yn helpu i adennill newyddiaduraeth i bob un ohonom

Ein partneriaid