Cyfleoedd i Awduron LHDTQIA+ trwy ein Cydweithrediad QueerAF

19/07/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Yn Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, rydyn ni’n ymwneud ag uno, a chredwn, trwy gydweithio, y gallwn greu diwydiant mwy cynaliadwy a chefnogol. Dyna pam rydyn ni’n hynod gyffrous i gyhoeddi ein partneriaeth newydd gyda QueerAF, platfform annibynnol sy’n lansio gyrfaoedd pobl greadigol LHDTQIA+ sy’n dod i’r amlwg. Gyda’n gilydd byddwn yn rhedeg cyfres o flogiau aelodau wedi’u mentora gan ddod ag agwedd unigryw QueerAF at newyddiadurwyr LHDTQIA+ yng Nghymru.

“Mae ein sesiynau is-olygu a sgiliau unigryw wedi’u disgrifio fel ‘fel therapi, ond ar gyfer eich ysgrifennu,” meddai sylfaenydd QueerAF, Jamie Wareham.

“Bydd y bartneriaeth gyffrous hon yn ein helpu i barhau i fodelu’r newid rydym am ei weld yn y diwydiant cyfryngau trwy rannu ein hymagwedd a’n dulliau gyda sefydliad arall sy’n gwneud gwaith hanfodol yn y maes hwn.”

Beth sydd ar gael?

Rydym yn cynllunio cyfres benodol o ddarnau meddwl fel rhan o set unigryw o gomisiynau Queer Gaze – cynllun ysgrifennu nodedig QueerAF. Mae Queer Gaze yn ofod yng nghylchlythyr QueerAF i gomisiynu pobl greadigol cwiar sy’n dod i’r amlwg a heb gynrychiolaeth ddigonol i gael eu cyhoeddi, derbyn mentoriaeth, a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Daw pob comisiwn gyda sesiwn is-olygu ‘ôl-weithredol’ unigryw sydd wedi’i chynllunio i’ch rhoi chi mewn rheolaeth o’ch erthygl. Bydd yn helpu pobl greadigol LHDTQIA+ o Gymru i feithrin sgiliau crefft newyddiadurol a chyfathrebu strategol.

I grynhoi:

  • Tri chomisiwn QueerAF o ddarn meddwl 500-700 gair, gan ddefnyddio fformat Queer Gaze – telir ar gyfradd o £100
  • Sesiynau is-olygu unigryw ‘ôl-weithredol’ seiliedig ar sgiliau QueerAF gyda phob comisiwn fel y gallwch ddeall y broses olygu, tyfu eich crefft newyddiadurol a sgiliau cyfathrebu strategol
  • Cyfleoedd lluosog i adeiladu portffolio gyda chynnwys yn cael ei gyhoeddi ar draws llwyfannau QueerAF a Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru

"Mae ein sesiynau is-olygu a sgiliau unigryw wedi’u disgrifio fel therapi, ond ar gyfer eich ysgrifennu."

Jamie Wareham

Sylfaenydd QueerAF

Ar gyfer pwy mae e?

Rydym yn chwilio am dri newyddiadurwr LHDTQIA+ o rwydwaith Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru.

Mae’r cyfle hwn yn wych i awduron sydd ag ychydig neu ddim profiad o gwbl ac sydd am ddechrau ysgrifennu a newyddiaduraeth. Mae hefyd yn wych i’r rhai sydd am adeiladu eu portffolio a mireinio eu crefft.

Sut gallaf wneud cais?

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhan o rwydwaith Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru – gallwch gofrestru yma.
  • Darllenwch friff manwl QueerAF am y Queer Gaze. Mae’n hanfodol eich bod yn deall y cysyniad ac wedi darllen nifer o enghreifftiau blaenorol.
  • Darllenwch friff manwl QueerAF – bydd angen i chi gytuno iddynt gymryd rhan.

 

Tasg y cais yw cyflwyno erthygl fel petaech chi’n ei hysgrifennu ar gyfer cylchlythyr QueerAF.

Mae’n debyg nad yw’r erthygl hon yr hyn y byddwch chi’n ei ysgrifennu yn y cynllun, ond bydd yn rhoi gwybod i ni os ydych chi’n deall y dasg. Byddwch yn barod i ddweud pennawd wrthym, eich stori mewn tri phwynt bwled, a pha dair ffynhonnell y byddwch yn eu defnyddio i ategu eich darn o feddwl.

Byddwn hefyd yn gofyn am rai manylion amdanoch chi a’ch profiad blaenorol.

Unwaith y byddwch yn barod, gwasgwch y ddolen i wneud cais.

Y dyddiad cau yw 7 Awst 11:59pm. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi bod yn llwyddiannus erbyn 24 Awst. Bydd y comisiynau cyntaf yn dechrau ym mis Medi 2023.

Ewch amdani!