Dewch yn awdur cyhoeddedig gyda ni!

06/02/2023 | Inclusive Journalism Cymru

Holi ac Ateb Prosiect Llyfrau

Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru wedi’i gomisiynu i gynhyrchu llyfr o draethodau, mewn partneriaeth â Seren Books , gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru .

Bydd “Cymru and I” yn flodeugerdd o ddeg darn, wedi’u hysgrifennu gan aelodau Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru . Mae’n agored i unrhyw un, p’un a ydych wedi’ch cyhoeddi o’r blaen ai peidio. Gallwch ddarganfod mwy am y llyfr a’r broses ymgeisio yma .

Yn y sesiwn holi-ac-ateb hwn, byddwch yn gallu cyfarfod â’r golygyddion, clywed mwy am sut bydd y broses yn gweithio, sut i wneud cais a thrafod unrhyw syniadau y gallech fod yn meddwl amdanynt eisoes.

Ymunwch â ni ar-lein am 7.30pm nos Lun Chwefror 6ed . Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Zoom a gallwch gofrestru yma .

Bydd capsiynau byw amser real ar gael . Gan fod y llyfr hwn yn brosiect Saesneg, bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Saesneg. (Rydym wrth gwrs yn archwilio cyfleoedd ar gyfer prosiectau tebyg yn Gymraeg).

Anfonwch e-bost atom yn info@inclusivejournalism.cymru os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd y gallwn helpu gyda nhw.