Diwrnod Awduron Ymylol yn Aberystwyth

13/07/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Yn galw ar awduron yng Nghymru! Ar ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf mae’r Tŷ Trafod yn Aberystwyth yn cynnal fforwm awduron wedi’i anelu at y rhai sydd wedi’u hymyleiddio gan ffactorau megis hil, hunaniaeth rywiol neu rywedd, incwm, ac anabledd. Mae croeso i awduron cyhoeddedig a heb eu cyhoeddi. Yn rhedeg o 10am – 8pm, bydd yna  cyfweliadau panel, sgyrsiau, a meic agored. Darperir lluniaeth am ddim. Y nod yw rhoi llwyfan i awduron feithrin hyder, cysylltiadau, a dysgu mwy am y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.

Bydd ein haelodau Cheryl Morgan, Heledd Williams a Kaja Brown yn cynrychioli Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru ac yn trafod materion sy’n agos at eu calonnau, gan gynnwys hawliau traws, dosbarth cymdeithasol ac anabledd mewn cyhoeddi.

Mynnwch eich tocynnau (am ddim) ar gyfer y digwyddiad yma.

Mae tocynnau ar-lein ar gael i’r rhai sy’n dymuno ymuno trwy Teams.