Cysylltu  & Ymgyrchu 

Rydyn ni yma i amddiffyn, cefnogi a chynrychioli pobl sydd wedi cael eu gwthio i’r cyrion neu eu hallgau gan y diwydiant newyddiaduraeth

website divider image

Ein Gwerthoedd

Mae Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru yn gydweithredol ac yn gyfranogol. Mae’n agored i unrhyw un yng Nghymru sy’n teimlo eu bod nhw neu eu cymuned wedi cael eu tangynrychioli’n systematig yn y diwydiant. Gyda’n gilydd, rydym yn cefnogi ein gilydd ac yn gweithio tuag at newyddiaduraeth sy’n adlewyrchu cymdeithas yn well. Rydyn ni lawn cymaint am y dyfodol ag am y presennol. Nid ydym yn smalio bod gennym yr holl atebion, ond gyda’n gilydd byddwn yn gwrando, yn dysgu ac yn tyfu.

Ein cenhadaeth

Cefnogi newyddiadurwyr

Creu mannau ar gyfer cysylltiad, cefnogaeth a dysgu i’r rhai sydd wedi’u hymyleiddio a’u hallgáu gan y diwydiant newyddiaduraeth, i rannu profiadau ac adeiladu rhwydweithiau

Newid y diwydiant

Defnyddio ein pŵer ar y cyd i ymgyrchu dros newid systemig mewn ystafelloedd newyddion ac i greu diwydiant newyddiaduraeth mwy cynhwysol a chynrychioliadol yng Nghymru a thu hwnt

Newid naratifau ac ailadeiladu ymddiriedaeth

Wynebu rhagfarn a gwahaniaethu trwy adrodd straeon sy’n adlewyrchu cymdeithas yn well, yn ailadeiladu ymddiriedaeth ac yn cefnogi dyfodol mwy cyfartal i bob un ohonom

Ein Partneriaid

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

Shirish Kulkarni

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, yn ymchwilydd ac yn drefnydd cymunedol ac wedi gweithio yn y diwydiant am fwy na 25 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae fy mywyd a fy ngyrfa wedi cael eu niweidio gan wahaniaethu systemig. Rwyf hefyd wedi gweld sut mae effeithiau gwahaniaethu yn ymledu o newyddiaduraeth i gymdeithas.

Dechreuais Inclusive Journalism Cymru yn y gobaith nad oes rhaid i’r rhai sy’n dod ar ein holau ymladd yr un brwydrau eto. Rwyf am gael diwydiant newyddiaduraeth mwy cynrychioliadol a chymdeithas decach.

Damian Kerlin

Cyfarwyddwr

Rwy’n newyddiadurwr, cyhoeddwr, darlledwr a chrëwr cynnwys LGBTQ+ o Gaerdydd. Fy angerdd yw darparu cyfleoedd i drosglwyddo’r meic i’r rhai y mae eu lleisiau’n cael trafferth cael eu clywed,

Rwyf hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig darparu mannau diogel ar gyfer profiadau a rennir a dysgu ar y cyd i ddylanwadu ar ddiwydiant mwy cynhwysol a theg. Dyna beth y sefydlwyd Inclusive Journalism Cymru i’w gyflawni.

Silvia Rose

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect

Rwy’n awdur, yn diwtor ac yn weithiwr llawrydd gydag angerdd am ddod â phobl at ei gilydd trwy straeon a geiriau. Wedi fy ngeni a’m magu yng nghefn gwlad Eryri, rwy’n deall yr heriau unigryw sy’n wynebu cymunedau Cymraeg a pha mor anodd y gall fod i ddatblygu’n broffesiynol, yn enwedig wrth ddod o gefndir incwm isel. Mae gweithio gyda NGC yn brofiad calonogol – i weld faint o egni a thalent sydd ar gael, a faint o awydd am newid cadarnhaol. Dw i’n siarad Cymraeg.

website divider image

Y blogiau diweddaraf

Gweld pob post blog

17/07/2024

Recriwtio ar gyfer cynhwysiant: canllaw i sefydliadau cyfryngau

Darllen y Blog

04/07/2024

Hunaniaeth ddiwylliannol yn y diaspora du Prydeinig: Llywio treftadaeth ddeuol trwy gerddoriaeth

Darllen y Blog

26/06/2024

Pam fod angen i ni newid sut rydym yn cynrychioli budd-daliadau anabledd yn y cyfryngau

Darllen y Blog
website divider image

Cefnogwch ni trwy ddod yn bartner

A yw eich sefydliad yn angerddol am newyddiaduraeth gynhwysol? Eisiau ysgogi newid yn eich ystafell newyddion ond ddim yn siŵr sut? Eisiau gwneud yn siŵr bod gan bawb sedd wrth y bwrdd a bod eu llais yn cael ei glywed? Cysylltwch a gallwn wneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.