Cofrestrwch ar gyfer ein dosbarth meistr am ddim ar newyddiaduraeth ymchwiliol

16/04/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Ffansi mentro i fyd newyddiaduraeth ymchwiliol? Dewch i'n dosbarth meistr i ddysgu mwy

Gall maes newyddiaduraeth ymchwiliol ymddangos yn frawychus neu’n gyfyngedig i rai dethol sydd â galluoedd unigryw. Dyna pam mae ein sesiwn nesaf wedi’i chynllunio i symleiddio’r broses, gan ddangos gyda phenderfyniad a dyfalbarhad, bod unrhyw un yn gallu cymryd rhan yn y gwaith hwn. Byddwn yn eich arfogi â’r offer angenrheidiol i gynnal ymchwil, llunio pitsh, a chreu eich darnau ymchwiliol eich hun.

Rydym wrth ein bodd i gael Chrissie Giles o The Bureau of Investigative Journalism, Charlotte Maher o Bellingcat, a Shirish Kulkarni o Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru fel ein gwesteion uchel eu parch. Gyda’u harbenigedd helaeth mewn meysydd fel gwyddoniaeth, cyllid, iechyd, tai, a gwybodaeth ffynhonnell agored, maent yn ymroddedig i feithrin amgylchedd mwy hygyrch a chynhwysol mewn newyddiaduraeth ymchwiliol.

Ynghylch ein gwesteion arbennig

Mae Chrissie Giles wedi bod yn awdur ac yn olygydd ers dros 20 mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n ddirprwy olygydd gyda’r Bureau of Investigative Journalism yn Llundain. Cyn hynny bu’n gweithio i Wellcome, un o sefydliadau iechyd mwyaf yn y byd, lle bu’n olygydd y cyhoeddiad arobryn iechyd a gwyddoniaeth ffurf hir, Mosaic.

Charlotte Maher yw Golygydd Cymdeithasol Bellingcat. Mae hi’n newyddiadurwr ymchwiliol o gefndir dosbarth gweithiol a chyn hynny bu’n gweithio yn y BBC, The Bureau of Investigative Journalism a Seen, ymhlith sefydliadau eraill.

Shirish Kulkarni yw sylfaenydd a chyd-gyfarwyddwr Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru. Mae wedi cael mwy na 25 mlynedd o brofiad yn gweithio yn holl brif ystafelloedd newyddion darlledu’r DU, gan gynnwys The Bureau of Investigative Journalism. Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd Ymchwil Arloesedd Newyddion yn Media Cymru a JOMEC – Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd.

Cofrestrwch am ddim

Ymunwch â ni ar-lein am 7.00yp ddydd Mawrth 16 Ebrill 2024. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Zoom a gallwch gofrestru yma. Mae croeso i bawb fynychu, ac mae’r digwyddiad yn am ddim ac yn agored i’r rhai nad ydynt yn aelodau, hyd yn oed os nad ydych chi yng Nghymru neu o Gymru.

Bydd capsiynau byw amser real ar gael.

Anfonwch e-bost atom ar silvia@inclusivejournalism.cymru os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd.

Cyflwynir y dosbarth meistr hwn mewn partneriaeth rhwng Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, rhwydwaith sy’n cefnogi newyddiadurwyr yng Nghymru, a Material Queer, gofod ar-lein sy’n dathlu diwylliant cwiar. Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Material Queer yma.

28/04/2024

Ymunwch â ni yng Ngŵyl Lên Llandeilo ar gyfer y Sesiwn ‘Cymru & I’

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad byw yn trafod 'Cymru & I' yng Ngŵyl Lên Llandeilo ar ddydd Sul 28 Ebrill.

Archebwch eich tocyn