Ymunwch â ni yng Ngŵyl Lên Llandeilo ar gyfer y Sesiwn ‘Cymru & I’

28/04/2024 | Inclusive Journalism Cymru

Dewch i ddathlu hanfod Cymru gyda ni yng Ngŵyl Lên Llandeilo, digwyddiad llenyddol Cymraeg uchel ei barch ers 2017. Rydym yn gyffrous i gyflwyno trafodaeth ar ein casgliad newydd o ysgrifau, ‘Cymru & I’, am 11yb ar ddydd Sul, 28ain Ebrill.

Cynhelir y sesiwn gan Shirish Kulkarni o Newyddiaduraeth Gynhwysol Cymru, a bydd y sesiwn yn cynnwys darlleniadau a mewnwelediadau gan y cyfranwyr Tia-zakura Camilleri, Alys Roberts, ac Anthony Shapland. Byddant yn rhannu eu profiadau gyda ‘Cymru & I’ ac yn treiddio i fyfyrdodau’r gyfrol ar y Gymru gyfoes a’r dyfodol.

Mae ‘Cymru & I’ yn cynnig brithwaith o hunaniaethau Cymreig, gan gyflwyno straeon sy’n amlygu materion integreiddio, iaith, derbyn, a mwy. Bwriad y casgliad hwn, mewn partneriaeth â Seren Books, yw arddangos safbwyntiau amrywiol ar fod yn Gymro, gan gynnwys lleisiau o gymunedau mewnfudwyr, niwroddargyfeiriol, LHDTC+, a dosbarth gweithiol.

Archwiliwch natur amlochrog hunaniaeth Gymreig a chyfrannu at y sgwrs ar dirwedd esblygol Cymru.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad ar gaelnawr.

Gellir prynu’r llyfr ‘Cymru & I’ar-lein neu mewn siopau llyfrau lleol.

16/04/2024

Cofrestrwch ar gyfer ein dosbarth meistr am ddim ar newyddiaduraeth ymchwiliol

Ymunwch â ni ar gyfer ein dosbarth meistr ar newyddiaduraeth ymchwiliol, gyda gwesteion arbennig Chrissie Giles, Charlotte Maher a Shirish Kulkarni

Archebwch eich tocyn